Fotografie tohoto alba jsou převzaty ze serverů

Znovu objevené Krušnohoří
za laskavého svolení autora projektu Mgr. Petra Mikšíčka

Schloss Hauenstein,
které spravuje pan Sascha Klauer

a dalších zdrojů (internet, skeny zapůjčených předloh)… Hauenstein roku 1877, dobová rytina

Petula |||-_-||| Čarodějnice