Negativy 6x6 cm, pořízené v sedmdesátých letech 20. století,
pro potřeby hradu Hauenstein laskavě poskytl pan Jakub Hejtík. Hradní nádvoří v 70. letech

Petula |||-_-||| Čarodějnice