Fotografie, pořízené v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století,
pro potřeby hradu Hauenstein laskavě poskytl pan Arnošt Musil. Cesta na hrad v 70. letech

Petula |||-_-||| Čarodějnice