Fotogarfie tohoto alba jsou uveřejněny
za laskavého svolení pana
Jakuba HejtíkaSnímky mostků jsou pořízeny přibližně mezi roky 1975 až 1983.
Ostatní okolo roku 1973 a roku 1985.

Cílem uveřejnění těchto fotografií je především přiblížit stav hradu Hauenštejna a jeho okolí v době asi čtvrt soletí před započetím oprav hradu a dále jako svědectví toho, za jak krátký čas došlo k hrubé devastaci majetku v tehdejším státním vlastnictví. Vždyť ještě roku 1958 byl hrad obyvatelný, vytápěný a plně využívaný!

Poznámka:
Protože se jedná o soukromý rodinný dokument, často jsou na fotografiích akcentovány osoby v daném prostředí a nikoliv prostředí samo. To platí především o fotografiích hradu.
Vzhledem k tomu, že se jedná o amatérské práce a navíc byly negativy, kterým je nyní i přes 30 let…, po dlouhou dobu nevhodně uskladněny, prosím ctěné návštěvníky této stránky o laskavou schovívavost ke kvalitě snímků.
Obrázky byly digitalizovány z původních svitkových negativů formátu 6 x 6 cm až v říjnu 2003. Protože se jedná o dokument, prošla většina obrázků jen mírnou úpravou vyvážením jasu a kontrastu a kromě odstranění skvrn ze snímku s celkovým pohledem na mlýn nebyly prováděny už žádné další úpravy. Snímky jsou uvedeny celé - nejsou dělány výřezy.