„Hornohradsko“
let sedmdesátých…

Hauenštejn v krajině Hrad v krajině.
Buquoyové dbali nejen o svá sídla, ale i o jejich zasazení do krajiny.
Nyní se učíme Feng-Šuej od Východu a přitom před 150 lety byla evropská kultura na obdobné úrovni. Hrad od odbočky po modré turistické značce.
Brána k zámeckému vrchu Brána k zámeckému vrchu
Zde ještě s drobnými ozdobnými prvky.
Nádvoří Slepá ozdobná okénka ve štítě
Nádvoří Tvary okenních otvorů
Nádvoří Čestné schodiště,
ostění oken a dveří
Nádvoří Stav věže
a břidličné kritiny
Věž Vlevo od věže již děravá střecha...
Interiér Již jen stropní trámy...
Budova brány.
Okna Okna - renesanční křídlo
Kaple Kaple na Zámeckém vrchu
byla vysvěcena 1851.
Kaple Novogotický portál,
plastika již poškozena
Kaple Uvnitř prázdno,
namísto ukradených plodrahokamů
jen počmárané stěny...
Kaple Prázdný prosotr...
Kaple Okna a klenba
Kaple Vítězný oblouk
a klenba apsidy
Kaple Zde býval oltář...
Kaple ...již jen kočkám...
Podesta křížku Podesta křížku byla na Zámecký vrch dovezena až dodatečně
Náhon Náhon;
většina drobných vodních děl potřebuje též obnovit
Mostek Mostek
Peřeje Peřeje na soutoku Osvinovského a Hornohradského potoka
Mostek Mostek
Mostek Mostek - poškozený a rozšířený
Mostek Mostek
Mostek Mostek u (starostovic) mlýna
Mlýn Mlýn - detail hrázdění, oken a střešní krytiny
Mlýn Mlýn - celkový pohled
Mlýn v krajině Mlýn v krajině
Idyla Idylické zasazení stavby do krajiny… Seifertů dům
Hájovna Hájovna - detail ozdobného hrázdění
Zima na Hauenštejně Zima na Hauenštejně
Další snímky
okolo roku
1985
Věž Pohled na věž
Ke kapli Pohled na kapli z arkádové chodby, vpravo budova brány
Zadní brána Pravé křídlo za budovou brány a zadní brána
Střecha… Propadlá střecha nad gotickou částí Úřednického domu
Zkáza… Propadlé střechy nad Úřednickým domem
a řítící se nad jeho renesanční dostavbou
Čestný dvůr… Čestný dvůr - nádvoří před Rytířským sálem
Beznaděj… Uvnitř Úřednického domu