Červen 2002


Brána,
ještě stále bez erbu
a bez krovu…
Schodišťová věžice
Jižní průčelí
Tudorský oblouk arkádové chodby,
zde ještě bez provizorního zastřešení
Věž v opravě
Kaple na Zámeckém vrchu